Om kampanjen

Kampanjen “Velferd uten profitt” er en partipolitisk uavhengig kampanje med mål om å sette en stopper for velferdsprofitørene i stortingsvalget 2017.

Vi ønsker velferd uten profitt – der skattepengene våre til barnehage, barnevern, skole, sykehus og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt.

Disse velferdstjenestene bør drives av offentlige og ideelle aktører, ikke av aktører med kommersielle motiv for sin virksomhet.

Kampanjen er satt i gang av aksjonsgruppa “Stans velferdsprofitørene”. Alle medlemmene i aksjonsgruppa har egne erfaringer med, eller spesiell kunnskap om, konsekvensene av å slippe aktører med kommersielle motiv for sin virksomhet inn i velferdstjenestene. Her kan du lese aksjonsgruppa sin kronikk «Stans velferdsprofitørene!».

Kampanjens sekretariat driftes av For Velferdsstaten og Manifest Tankesmie.

Aksjonsgruppa «Stans velferdsprofitørene»:


Kontaktperson Linn Herning

Linn Herning

Daglig leder i For velferdsstaten og forfatter av boken Velferdsprofitørene.
linn.herning[at]velferdsstaten.no


Asbjørn Sagstad

Sosionom, diakon og sentralstyremedlem i Det Norske Diakonforbund. Les mer om Asbjørns engasjement mot velferdsprofitt her.


Geir Kjetil Sandve

Forelder i barnehage som ble konkurranseutsatt. Har skrevet debattinnlegget «Verdien av et fang å sitte på» i Aftenposten.


Annika Sander

Journalist og tidligere student ved Westerdals. Hun har skrevet debattinnlegget «Westerdals-studentene er ført bak lyset» i Natt og Dag sammen med medstudent Eirik Mossefinn.


Birgit Berg

Pensjonert sykepleier og tidligere tillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund ved Midtåsen sykehjem. Har engasjert seg mot kommersiell overtakelse av arbeidsplassen.


Eirik Mossefinn

Tekstforfatter, og tidligere student ved Westerdals. Har sammen med Annika Sander engasjert seg i Westerdalssaken.


Heidi Simensen

Styrer i foreldreeid barnehage. Har skrevet kronikk om kommersialisering av barnehager på barnehage.no.


Ida Søraunet Wangberg

Utreder i Manifest tankesmie og forfatter av pamfletten På anbud. Konkurranseutsetting og kommersialisering av velferdstjenester for utsatte grupper.


Kenneth Arctander Johansen

PhD-kandidat i sosialt arbeid.


Sturla Haugsgjerd

Skribent og aktivist. Har skrevet debattinnlegget «Velferdens pris» i Dagbladet.


Tilde Broch Østborg

Lege i spesialisering i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Stavanger Universitetssykehus. Har skrevet debattinnlegget «Vi driver sykehus – ikke pølsebod, Hagen!» i Aftenposten.


Trine Kielland

Styrer og daglig leder i en foreldredrevet barnehage i Tromsø.