Om kampanjen

Kampanjen «Velferd uten profitt» er en partipolitisk uavhengig kampanje med mål om å sette en stopper for velferdsprofitørene i kommunevalget 2019.

Budskapet til kampanjen er et ønske om velferd uten profitt – der skattepengene til barnehage, barnevern, skole, sykehjem og omsorgstjenester skal gå til felles velferd, ikke privat profitt. Disse velferdstjenestene bør drives av offentlige og ideelle aktører, ikke av aktører med kommersielle motiv for sin virksomhet.

Kampanjen ble satt i gang av en aksjonsgruppe, hvor alle har hatt erfaringer med, eller har spesiell kunnskap om, konsekvensene av å slippe aktører med kommersielle motiv for sin virksomhet inn i velferdstjenestene. Kronikken «Nå skal vi sette en stopper for velferdsprofitørene», som ble skrevet av medlemmene i aksjonsgruppa, markerer staren på kampanjen.

Kampanjens sekretariat driftes av For Velferdsstaten.

Aksjonsgruppa 2019:

 

Annika Sander

Koordinator for kampanjen 2019. Annika er tidligere student ved Westerdals. Hun var medlem av aksjonsgruppa i 2017 og har blant annet skrevet «Westerdals-studentene er ført bak lyset» sammen med medstudent Eirik Mossefinn, og kronikken «Hendene som løfter og pleier» i Dagsavisen.


Linn Herning

Daglig leder i For velferdsstaten og forfatter av boken 
Velferdsprofitørene.
Linn var talsperson for kampanjen 2017 og medlem av aksjonsgruppa.Asbjørn Sagstad

Sosionom og diakon med lang erfaring fra ideellt barnevern. Asbjørn var en av medlemmene av aksjonsgruppa som sto bak kampanjen 2017. Les mer om Asbjørns engasjement mot velferdsprofitt her.Lina Aas-Eng

Lina oppdaget hvordan kommersielle barnehager operer for å melke profitt, da datteren selv begynte i barnehage. Dette var starten på et engasjement for å verne velferdstjenestene våre mot profitt og hun har blant annet skrevet debattinnlegget «Argumentasjon som har gått ut på dato» i Dagsavisen.


Eirik Riis Mossefinn

Tekstforfatter, og tidligere student ved Westerdals. Eirik var medlem av aksjonsgruppa for kampanjen 2017 og har sammen med Annika Sander engasjert seg i Westerdalssaken.


Elin Myrekrok Skrede

Forelder som varslet da hun og mannen hennes oppdaget økonomiske misforhold i barnehagen til datteren. Etter det har Elin gjort en grundig jobb med å følge opp lovbruddene i barnehagen og delta i debatten om barnehageprofitt. Hun har blant annet skrevet kronikken «Ingen kontroll med barnas penger» i Dagbladet.Royne K. Berget

Styrer i en ideell, foreldredrevet barnehage. Royne er en viktig stemme for de ideelle barnehagene som risikerer å bli skviset ut av de store kommersielle barnehagekjedene. Han har blant annet skrevet kronikken «Med barna som innsats i potten» i Utdanningsnytt.


Heidi Simensen

Tidligere styrer i foreldreeid barnehage, nå pensjonert. Heidi har, som Royne, vært en viktig stemme for de ideelle barnehagene og hun har skrevet kronikken «Kommersialisering av barnehager».


Thomas Johansen

Nestleder i Landsforeningen for barnevernsbarn og leder i Statens Helsetilsyn sitt brukerråd. Thomas jobber som saksbehandler i barnevernstjenesten, og har tidligere jobbet både i kommunalt sykehjem og barnehage.Linda Hægdahl

Tidligere ansatt og tillitsvalgt i et kommersiellt velferdskonsern. Linda har opplevd hvordan jakten på profitt i kommersielle sykehjem gikk utover arbeidsmiljøet og vilkårene til de ansatte, og hvordan kostnadskutt i ytterste konsekvens kunne gå ut over pasienttilbudet.Renie Engeseth

Tidligere ansatt og tillitsvalgt i et kommersiellt velferdskonsern. Renie har opplevd hvordan jakten på profitt i kommersielle sykehjem gikk utover arbeidsmiljøet og vilkårene til de ansatte, og hvordan kostnadskutt i ytterste konsekvens kunne gå ut over pasienttilbudet. 


Kenneth Arctander Johansen

PhD-kandidat i sosialt arbeid. Kenneth har tidligere jobbet i en kommersiell barnevernsinstitusjon. Ler med om erfaringene hans her. 


Birgit Berg

Pensjonert sykepleier og tidligere tillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund ved Midtåsen sykehjem. Har engasjert seg mot kommersiell overtakelse av arbeidsplassen.

 


 Kim Pilgaard

Autorisert psykisk helsefagarbeider som jobbet som «konsulent» i et kommersielt velferdskonsern i 13 år. Kim var en av saksøkerne i den såkalte Aleris-saken og den første som stod fram i mediene. Han er en engasjert stemme mot velferdsprofitørene.